หน้าที่ จป เทคนิค คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม จป เทคนิค

0 Comments
อบรม จป เทคนิค

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานมีหลายระดับ หนึ่งในนั้นคือ จป เทคนิค หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ซึ่งกิจการประเภท โรงงาน คลังสินค้า สิ่งก่อสร้าง ซ่อมบำรุง โลจิสติกส์ และสถานีบริการน้ำมัน ที่มีลูกจ้าง 20-49 คนต้องแต่งตั้งให้มี จป เทคนิค ลูกจ้าง 50-99 คน ต้องมี จป เทคนิคขั้นสูง วันนี้เราจะพามาดูว่าหน้าที่ จป เทคนิค โดยหลักๆ มีอะไรบ้าง รวมถึงคุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม จป เทคนิค คุณสมบัติของ จป เทคนิค ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า เป็น จป หัวหน้างานและได้ผ่านการอบรม จป เทคนิค เคยเป็นหรือเป็น จป พื้นฐานตามประกาศของกระทรวงแรงงานฯ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2540 บทบาทหน้าที่ของ จป เทคนิค 1.เสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามข้อกฎหมายด้านความปลอดภัย 2.จัดทำรายงานการประสบอันตราย […]