จป มีกี่ระดับ อบรม จป ออนไลน์ ดีอย่างไร

0 Comments
อบรม จป ออนไลน์

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือ จป หน้าที่ไม่เหมือนกับ รปภ หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม้จะมีหน้าที่หลักๆ คือดูแลด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการแต่ จป เป็นตำแหน่งเฉพาะด้านและถ้าสถานประกอบกิจการเข้าข่ายตามที่ กระทรวงแรงงานได้กำหนดมาตรฐานการบริหาร จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ต้องจัดให้มี จป ประดับต่างๆ ตามข้อกำหนด หากนายจ้างฝ่าฝืนมีถือว่าทำผิด ตามพรบ. ความปลอดภัยอาจมีโทษจำคุก 6 เดือนหรือถูกปรับสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับวันนี้เราจะพามาดูว่า จป มีกี่ระดับแล้วอบรม จป ออนไลน์ ดีไหม  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือ จป มีกี่ระดับ  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับระดับวิชาชีพ  การอบรม จป จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้และความเข้าใจ เรียนรู้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง เข้าใจกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และได้เรียนรู้เกี่ยวหัวข้อวิชาต่างๆ ที่มีประโยชน์ จป ในแต่ละระดับมีหลักสูตรการอบรมที่แตกต่างกันออกไป แม้บทบาทหน้าที่ของ จป ในแต่ละระดับอาจไม่เหมือนกันแต่หน้าที่หลักๆ ก็คือ ดูแลด้านความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยขึ้นภายในองค์กร  […]