เครื่องกรองอุตสาหกรรม มีอะไรบ้าง มีบทบาทสำคัญอย่างไร

0 Comments
เครื่อง กรอง อุตสาหกรรม

เครื่องจักรและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญมากในภาคอุตสาหกรรมทั่วโลก สอดคล้องกับจำนวนประชากรที่มีมากขึ้น เมื่อมีความต้องการเพิ่มขึ้น ก็มีอุตสาหกรรมมากมาย อุตสาหกรรมเหล่านั้นต้องผลิตสินค้าออกมาให้ได้ตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการ กระบวนการที่ล้าหลัง อาจทำให้การผลิตช้าลง เช่น กระบวนการกรอง รวมถึงคุณภาพก็ลดลงตามไปด้วยแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นคือต้นทุน ไหนจะต้องมาแข่งขันกันเอง ดังนั้น เครื่องกรองอุตสาหกรรม จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ เครื่องกรองอุตสาหกรรม มีความสำคัญมากทั้งในภาคอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม หมึก สี ยา แก้วเซรามิกส์ ไปจนถึงภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง งานก่อสร้างก็ยังมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องร่อนปูน/ซีเมนต์ เครื่องกรองอุตสาหกรรมมีหลากหลาย เช่น เครื่องกรองวัตถุดิบของเหลว ช่วยเพิ่มคุณภาพของเหลวด้วยตัวกรองทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ สามารถกรองวัตถุดิบที่เป็นของเหลวไปจนถึงของเหลวหนืด เครื่องกรองของเหลวบางเครื่องช่วยแยกอนุภาคที่ไม่พึงประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นของแข็งและแขวนลอยอยู่ออกไปทั้งหมด คุณสมบัติของเครื่องกรองวัตถุดิบของเหลวที่ดี มีระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ ระบบควบคุมตัวกรองที่มีประสิทธิภาพ ชำระล้างห้องสะอาด กวาดล้าง ปล่อยสารปนเปื้อนที่ไม่ใช้แล้ว การจัดเรียง CIP ทำความสะอาดตัวกรองได้ง่าย เปิดวาล์วและไหลน้ำอุ่นเพื่อทำความสะอาดทั้งระบบ เครื่องกรองอุตสาหกรรมแนวนอนแบบตะแกรงคู่ ใช้สำหรับคัดขนาด ช่วยเพิ่มกำลังการผลิต เครื่องกรองแนวนอนแบบตะแกรงคู่พัฒนาขึ้นมาใหม่สามารถดัดแปลงชั้นกรองเป็นแบบคู่หรือแบบเดี่ยวก็ได้ คุณสมบัติของเครื่องกรองแนวนอนแบบตะแกรงคู่ที่ดี มีประสิทธิภาพในการคัดกรองสูง แนวนอนสองชั้นเพื่อช่วยให้วัสดุที่จะคัดกรองอย่างถูกต้อง ระบบมอเตอร์คู่ เพื่อการสั่งสะเทือนที่ดีมีประสิทธิภาพ ระบบ CIP ที่กำหนดเองได้ เพื่อปรับแต่งให้เข้ากับฝาของตัวแยก […]