เครื่องกรองอุตสาหกรรม มีอะไรบ้าง มีบทบาทสำคัญอย่างไร

0 Comments
เครื่อง กรอง อุตสาหกรรม

เครื่องจักรและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญมากในภาคอุตสาหกรรมทั่วโลก สอดคล้องกับจำนวนประชากรที่มีมากขึ้น เมื่อมีความต้องการเพิ่มขึ้น ก็มีอุตสาหกรรมมากมาย อุตสาหกรรมเหล่านั้นต้องผลิตสินค้าออกมาให้ได้ตามจำนวนที่ลูกค้าต้องการ กระบวนการที่ล้าหลัง อาจทำให้การผลิตช้าลง เช่น กระบวนการกรอง รวมถึงคุณภาพก็ลดลงตามไปด้วยแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นคือต้นทุน ไหนจะต้องมาแข่งขันกันเอง ดังนั้น เครื่องกรองอุตสาหกรรม จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญ

เครื่องกรองอุตสาหกรรม มีความสำคัญมากทั้งในภาคอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม หมึก สี ยา แก้วเซรามิกส์ ไปจนถึงภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง งานก่อสร้างก็ยังมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องร่อนปูน/ซีเมนต์ เครื่องกรองอุตสาหกรรมมีหลากหลาย เช่น

เครื่องกรองวัตถุดิบของเหลว

ช่วยเพิ่มคุณภาพของเหลวด้วยตัวกรองทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ สามารถกรองวัตถุดิบที่เป็นของเหลวไปจนถึงของเหลวหนืด เครื่องกรองของเหลวบางเครื่องช่วยแยกอนุภาคที่ไม่พึงประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นของแข็งและแขวนลอยอยู่ออกไปทั้งหมด

คุณสมบัติของเครื่องกรองวัตถุดิบของเหลวที่ดี

 • มีระบบทำความสะอาดอัตโนมัติ
 • ระบบควบคุมตัวกรองที่มีประสิทธิภาพ
 • ชำระล้างห้องสะอาด กวาดล้าง ปล่อยสารปนเปื้อนที่ไม่ใช้แล้ว
 • การจัดเรียง CIP ทำความสะอาดตัวกรองได้ง่าย เปิดวาล์วและไหลน้ำอุ่นเพื่อทำความสะอาดทั้งระบบ

เครื่องกรองอุตสาหกรรมแนวนอนแบบตะแกรงคู่

ใช้สำหรับคัดขนาด ช่วยเพิ่มกำลังการผลิต เครื่องกรองแนวนอนแบบตะแกรงคู่พัฒนาขึ้นมาใหม่สามารถดัดแปลงชั้นกรองเป็นแบบคู่หรือแบบเดี่ยวก็ได้

คุณสมบัติของเครื่องกรองแนวนอนแบบตะแกรงคู่ที่ดี

 • มีประสิทธิภาพในการคัดกรองสูง
 • แนวนอนสองชั้นเพื่อช่วยให้วัสดุที่จะคัดกรองอย่างถูกต้อง
 • ระบบมอเตอร์คู่ เพื่อการสั่งสะเทือนที่ดีมีประสิทธิภาพ
 • ระบบ CIP ที่กำหนดเองได้ เพื่อปรับแต่งให้เข้ากับฝาของตัวแยก
 • สามารถรองรับกระบวนการผลิตขนาดใหญ่ได้

เครื่องแยกกรองระบบสั่นแบบอินไลน์

เครื่องนี้มีไว้สำหรับกรองวัสดุ ผง แป้ง เม็ด และวัสดุสารเหลว ช่วยกรอง แยก ได้อย่างรวดเร็วเพื่อคุณภาพให้กับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติของเครื่องแยกกรองระบบสั่นแบบอินไลน์ที่ดี

 • ออกแบบส่วนหัวต่ำ เพื่อใช้พื้นที่น้อย
 • สามารถเครื่องย้ายได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว
 • ทางเข้า-ออก ของวัสดุในศูนย์กลางเดียวกัน ช่วยลดเวลาในการกรอง

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างของเครื่องกรองอุตสาหกรรม ที่เราหยิบยกมานำเสนอเท่านั้น จริงๆ แล้วยังมีเครื่องกรองอีกมากมายที่ถูกใช้ในภาคของอุตสาหกรรม เครื่องกรองเข้ามามีบทบาทสำคัญมากมีประโยชน์ต่อกระบวนการผลิต ช่วยลดต้นทุน ลดการจ้างงาน แถมยังได้ผลผลิตมากขึ้น ในระยะเวลาที่รวดเร็ว ทำให้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาด ช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ  

Leave a Reply

Your email address will not be published.