จป มีกี่ระดับ อบรม จป ออนไลน์ ดีอย่างไร

0 Comments
อบรม จป ออนไลน์

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือ จป หน้าที่ไม่เหมือนกับ รปภ หรือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย แม้จะมีหน้าที่หลักๆ คือดูแลด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการแต่ จป เป็นตำแหน่งเฉพาะด้านและถ้าสถานประกอบกิจการเข้าข่ายตามที่ กระทรวงแรงงานได้กำหนดมาตรฐานการบริหาร จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ต้องจัดให้มี จป ประดับต่างๆ ตามข้อกำหนด หากนายจ้างฝ่าฝืนมีถือว่าทำผิด ตามพรบ. ความปลอดภัยอาจมีโทษจำคุก 6 เดือนหรือถูกปรับสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับวันนี้เราจะพามาดูว่า จป มีกี่ระดับแล้วอบรม จป ออนไลน์ ดีไหม 

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือ จป มีกี่ระดับ 

  • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน 
  • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร 
  • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค 
  • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง
  • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับระดับวิชาชีพ 

การอบรม จป จะทำให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้และความเข้าใจ เรียนรู้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง เข้าใจกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และได้เรียนรู้เกี่ยวหัวข้อวิชาต่างๆ ที่มีประโยชน์ จป ในแต่ละระดับมีหลักสูตรการอบรมที่แตกต่างกันออกไป แม้บทบาทหน้าที่ของ จป ในแต่ละระดับอาจไม่เหมือนกันแต่หน้าที่หลักๆ ก็คือ ดูแลด้านความปลอดภัย ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยขึ้นภายในองค์กร 

อบรม จป ออนไลน์ดีไหม 

ปัจจุบันมีศูนย์อบรม จป หลายแห่ง ได้ปรับเปลี่ยนมาให้บริการอบรม จป ออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไม่เพียงแต่ส่งผลดีในด้านการยับยั้งการเกิดโรคระบาด แต่ยังมีข้อดีหลายอย่าง ดังนี้ 

  • การอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานผ่านช่องทางออนไลน์ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการอบรม 
  • อบรม จป ออนไลน์เพิ่มความสะดวกสบาย ไม่ยุ่งยาก สามารถอบรมที่ไหนก็ได้แค่มีคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์มือถือ 
  • อบรม จป ออนไลน์คือหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนั้นการอบรมออนไลน์ยังช่วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับผู้เข้าการอบรมด้วย 

เห็นไหมว่าการอบรม จป ออนไลน์มีประโยชน์หรือมีข้อดีที่เกิดขึ้นหลายด้าน อย่างไรก็ตาม ต้องเลือกศูนย์อบรมที่เชื่อถือได้ เลือกศูนย์อบรมที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เลือกศูนย์อบรมที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 หลักสูตรที่อบรมต้องเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานหรือเป็นหลักสูตรตามที่กฎหมายกำหนด วิทยากรผู้อบรมต้องมีประสบการณ์มีความรู้ ความสามารถ ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับผู้เข้ารับการอบรมจนผู้ที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการทำงานหรือประยุกต์ใช้งานได้อย่างเหมาะสม 

Leave a Reply

Your email address will not be published.